Samen investeren in welvaart en welzijn

Coöperatief dividend

Elk jaar doet de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij, de statutair zaakvoerder van Cera, een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering van Cera. Daar spreken de vennoten zich uit over het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar, met inbegrip van de resultaatsbestemming.

Sinds 1998 tot 2016 keerde Cera deze dividenden uit op de coöperatieve aandelen:   

 

 Boekjaar  Dividendpercentage  Uitkeringsdatum
 2016  2,50% (1)  14/06/2017
 2015  2,50%  08/06/2016
 2014  2,50%  10/06/2015
 2013  2,50%  11/06/2014
 2012  0,50%  12/06/2013
 2011   0%   Nvt 
 2010  2,50%  15/06/2011
 2009  3,00%  16/06/2010
 2008  4,00%  10/06/2009
 2007  6,00%  11/06/2008
 2006  6,00%  13/06/2007
 2005  6,00%  14/06/2006
 2004  6,00%  15/06/2005
 2003  4,50%  16/06/2004
 2002  4,50%  10/06/2003
 2001  5,00%  18/06/2002
 2000  5,00%  02/07/2001
 1999  5,00%  08/06/2000
 1998  5,00%  17/05/1999
 

(1) Over boekjaar 2013, 2014 en 2015 keerde Cera een dividend van 2,5% uit aan haar 400.000 vennoten. Voor 2016 stelt de Raad van Bestuur, behoudens onvoorziene omstandigheden, opnieuw een dividend van 2,5% voor.

Vanaf 2010 verstuurt Cera geen dividendafschrift naar de vennoten. De informatie die op het dividendafschrift stond, kan je terug vinden op het rekeningafschrift van je zicht- of spaarrekening (= opbrengstrekening) als uitgebreide boodschap bij de storting van het dividend.

Naast informatie over het uitbetaalde dividend, wordt in de boodschap ook vermeld hoeveel vennotenaandelen je als vennoot bezit op je vennotenrekening. 

Cera is erkend voor de Nationale Raad voor de Coöperaties (NRC). Dankzij deze erkenning genieten de vennoten van een vrijstelling van roerende voorheffing (RV) op het coöperatief dividend. Deze vrijstelling geldt per echtgenoot of wettelijk samenwonende. De berekening van de vrijstelling is afhankelijk van het huwelijksvermogenstelsel. De dividenden van de coöperatieve aandelen van de minderjarige kinderen worden bij de dividenden van de ouders gevoegd, ieder voor de helft.

Vanaf het aanslagjaar 2018 (dividenden uitbetaald in 2017) geldt een aanslagtarief van 30% RV op het dividend van de B-, D- en E-aandelen.
Indien de Cera-vennoten (natuurlijke personen) individueel de vrijstellingsgrens overschrijden, houdt Cera reeds RV in.

Cera-vennoten die daarnaast ook dividenden op coöperatieve aandelen van hun minderjarige kinderen ontvangen of dividenden ontvangen van verschillende coöperatieve vennootschappen, moeten zelf berekenen of zij al dan niet de vrijstellingsgrens overschrijden. In voorkomend geval dienen zij het bedrag dat de vrijstellingsgrens overschrijdt aan te geven in hun personenbelastingaangifte.
De vrijstelling geldt niet voor rechtspersonen-vennoten. Op de dividenden die zij ontvangen, wordt door Cera steeds 30% RV ingehouden. 

De vrijstelling bedraagt:

 

 Aanslagjaar  Dividend uitgekeerd in  Vrijstelling
 2018  2017  190 euro
 2017  2016  190 euro
 2016  2015  190 euro
 2015  2014  190 euro
 2014  2013  190 euro

            


Openbare documenten

Jaarverslag Cera 2016 (~3,82 MB)
Download
JVS_KBC_ancora_NL_2017_web_def (~1,51 MB)
Download

Cera magazines

CeraScoop Via de CeraScoop blijven de vennoten op de hoogte van het reilen en zeilen in onze coöperatie.
Lees meer
CeraSelect Twee keer per jaar bundelt dit magazine heel wat mooie kortingen voor de Cera-vennoten. Niet te missen binnenpretjes en buitenkansen!
Lees meer

Bereken de waarde van je aandelen

Heb je een pakket van 25 E-aandelen? Deze zijn samen 1250 euro waard.
Heb je enkel B- of D-aandelen? Bereken dan de waarde van je aandelen.
Lees meer

Vennoot worden

Wil je vennoot worden van Cera, haar vennotenbasis versterken en mee de missie van Cera uitdragen? Dat kun je wanneer Cera een uitgifte organiseert van E-aandelen.
Lees meer