Samen investeren in welvaart en welzijn

Coöperatief dividend

Elk jaar doet de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij, de statutair zaakvoerder van Cera, een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering van Cera. Daar spreken de vennoten zich uit over het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar, met inbegrip van de resultaatsbestemming.

Sinds 1998 keerde Cera deze dividenden uit op de coöperatieve aandelen:   

 Boekjaar  Dividendpercentage  Uitkeringsdatum
 2017  3,00%  13/06/2018
 2016  2,50%  14/06/2017
 2015  2,50%  08/06/2016
 2014  2,50%  10/06/2015
 2013  2,50%  11/06/2014
 2012  0,50%  12/06/2013
 2011   0%   Nvt 
 2010  2,50%  15/06/2011
 2009  3,00%  16/06/2010
 2008  4,00%  10/06/2009
 2007  6,00%  11/06/2008
 2006  6,00%  13/06/2007
 2005  6,00%  14/06/2006
 2004  6,00%  15/06/2005
 2003  4,50%  16/06/2004
 2002  4,50%  10/06/2003
 2001  5,00%  18/06/2002
 2000  5,00%  02/07/2001
 1999  5,00%  08/06/2000
 1998  5,00%  17/05/1999

 

Vanaf 2010 verstuurt Cera geen dividendafschrift naar de vennoten. De informatie die op het dividendafschrift stond, kan je terug vinden op het rekeningafschrift van je zicht- of spaarrekening (= opbrengstrekening) als uitgebreide boodschap bij de storting van het dividend.

Naast informatie over het uitbetaalde dividend, wordt in de boodschap ook vermeld hoeveel vennotenaandelen je als vennoot bezit op je vennotenrekening. 

 

Gewijzigde fiscaliteit coöperatieve dividenden

Oud regime (tot 2017)

Dividenden op aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen waren (tot 2017) in hoofde van natuurlijke personen gedeeltelijk (tot maximaal 190 euro per belastingplichtige per jaar) vrijgesteld van roerende voorheffing en van aangifte in de personenbelasting.

Nieuw regime (sinds 2018)

Het Zomerakkoord (Programmawet van 25 december 2017) heeft de fiscale behandeling van dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen gewijzigd.
De (vroegere) vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen wordt sinds 2018 geïntegreerd in een ruimere vrijstelling voor alle dividenden, en dit tot maximaal 640 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar.
Deze vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast, maar wel via de aangifte in de personenbelasting.
Indien een vennoot coöperatieve dividenden ontvangt op zijn Cera-aandelen, dan zal op deze dividenden 30% roerende voorheffing ingehouden worden.
De ingehouden roerende voorheffing op deze (en eventuele andere) dividenden (tot maximaal 640 euro) kan vervolgens via de aangifte in de personenbelasting verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden). 
            


Openbare documenten

Jaarverslag Cera 2017 (~10,44 MB)
Download
JVS_KBC_ancora_NL_2017_web_def (~1,51 MB)
Download

Cera magazines

CeraScoop Via de CeraScoop blijven de vennoten op de hoogte van het reilen en zeilen in onze coöperatie.
Lees meer
CeraSelect Twee keer per jaar bundelt dit magazine heel wat mooie kortingen voor de Cera-vennoten. Niet te missen binnenpretjes en buitenkansen!
Lees meer

Bereken de waarde van je aandelen

Heb je een pakket van 25 E-aandelen? Deze zijn samen 1250 euro waard.
Heb je enkel B- of D-aandelen? Bereken dan de waarde van je aandelen.
Lees meer

Vennoot worden

Wil je vennoot worden van Cera, haar vennotenbasis versterken en mee de missie van Cera uitdragen? Dat kun je wanneer Cera een uitgifte organiseert van E-aandelen.
Lees meer