Samen investeren in welvaart en welzijn

D-aandelen

De D-aandelen verschillen van de klassieke coöperatieve B- en E-aandelen. Bij uittreding met B- en E-aandelen krijgt de vennoot zijn gestorte of nominale kapitaal terug. Bij uittreding met D-aandelen ontvangt de vennoot KBC Ancora-aandelen.

Cera spaart voor de D-vennoot, zolang hij zijn D-aandelen aanhoudt, de opbrengsten verbonden aan zijn KBC Ancora-aandelen op. Deze opgespaarde opbrengsten worden eveneens uitbetaald bij de uittreding met D-aandelen.

Om de D-vennoot, zolang hij zijn D-aandelen aanhoudt, eveneens een jaarlijkse vergoeding te kunnen geven zoals voor de B- en de E-aandelen, is ook voor de D-aandelen een coöperatief dividend voorzien, maar dit coöperatief dividend wordt afgetrokken van de opgespaarde opbrengsten verbonden aan zijn KBC Ancora-aandelen. Het opgespaarde verschil (opbrengsten KBC Ancora minus ondertussen uitbetaald coöperatief dividend) wordt jaarlijks opgerent aan een rentevoet gelijk aan het coöperatief dividend en wordt gekapitaliseerd dividendoverschot (kortweg GDO) genoemd. Dit belangrijk principe werd goedgekeurd door de vennoten op de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 januari 2001.

Dit betekent concreet:

D-aandelen geven recht op een jaarlijks coöperatief dividend dat wordt berekend op het nominale kapitaal van 18,59 euro.

Bij uittreding met D-aandelen krijgt de vennoot niet dit nominale kapitaal terugbetaald, maar per D-aandeel krijgt hij:   

  • 4,2 aandelen van KBC Ancora in natura,
  • Het gekapitaliseerd dividendoverschot (kortweg GDO) in geld.    

Het gekapitaliseerd dividendoverschot

Het GDO is het opgespaarde en gekapitaliseerde verschil tussen de (interim)dividenden op 4,2 KBC Ancora-aandelen en het uitgekeerde dividend op één D-aandeel.
Twee maal per jaar past Cera dit GDO aan:

  • Op 1 januari van elk jaar vermindert het GDO met het coöperatieve dividend op één D-aandeel.
  • In juni, op de dag dat KBC Ancora haar (interim)dividend uitkeert, wordt het reeds opgebouwde GDO gekapitaliseerd en vervolgens verhoogd met het dividend op 4,2 KBC Ancora-aandelen.  

 

Op 1 januari 2018 is het coöperatief dividend van Cera over het boekjaar 2017 voor de vennoten verworven en wordt het GDO-bedrag verminderd met het coöperatieve dividend op één D-aandeel. Na toekenning van het dividend op de Algemene Vergadering ontvangt de vennoot het dividend. De Raad van Bestuur heeft over het boekjaar 2017 een coöperatief dividend van 3% goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 9 juni 2018. Dit dividendpercentage wordt gebruikt in de berekening van het GDO-bedrag dat van toepassing is vanaf 1 januari 2018.
 

Het GDO-bedrag van 80,05 euro per D-aandeel wordt op 5 juni 2018 vermeerderd met 13,36 euro (coöperatief dividend van 3% op het nominaal bedrag van 18,59 euro per D-aandeel) en komt uit op 93,41 euro per D-aandeel.

  • Eerst wordt het GDO-bedrag van 80,05 euro gekapitaliseerd aan het coöperatief dividend van 3%.
  • Vervolgens wordt het verhoogd met het dividend op 4,2 KBC Ancora-aandelen. 

In de loop der jaren kwam dit bedrag zo tot stand: 

In de periode  GDO-bedrag per aandeel
 13/01/2001 – 30/10/2001  0,00 euro
 31/10/2001 – 31/12/2001  3,06 euro
 01/01/2002 – 30/10/2002  2,13 euro
 31/10/2002 – 31/12/2002  5,90 euro
 01/01/2003 – 05/11/2003  5,06 euro
 06/11/2003 – 31/12/2003  9,13 euro
 01/01/2004 – 03/11/2004  8,29 euro
 04/11/2004 – 31/12/2004  12,89 euro
 01/01/2005 – 02/11/2005  11,77 euro
 03/11/2005 – 31/12/2005  19,47 euro
 01/01/2006 – 04/05/2006  18,35 euro
 05/05/2006 – 31/12/2006  28,38 euro
 01/01/2007 – 02/05/2007  27,26 euro
 03/05/2007 – 31/12/2007  41,71 euro
 01/01/2008 – 11/05/2008  40,59 euro
 12/05/2008 – 31/12/2008  57,31 euro
 01/01/2009 – 10/05/2009  56,57 euro
 11/05/2009 – 31/12/2009  58,83 euro
 01/01/2010 – 10/05/2010  58,27 euro
 11/05/2010 – 31/12/2010  60,02 euro
 01/01/2011 – 10/05/2011  59,56 euro
 11/05/2011 – 31/12/2011  61,05 euro
 01/01/2012 – 10/05/2012  61,05 euro
 11/05/2012 – 31/12/2012  61,05 euro
 01/01/2013 – 13/05/2013  60,96 euro
 14/05/2013 – 31/12/2013  61,26 euro
 01/01/2014 – 12/05/2014  60,80 euro
 13/05/2014 – 31/12/2014  62,32 euro
 01/01/2015 – 31/05/2015  61,86 euro
 01/06/2015 – 31/12/2015  69,12 euro
 01/01/2016 – 31/05/2016  68,66 euro
 01/06/2016 – 31/12/2016  70,38 euro
 01/01/2017 – 05/06/2017  69,92 euro
 06/06/2017 – 31/12/2017  80,61 euro
 01/01/2018 – 04/06/2018  80,05 euro 
 05/06/2018 – 31/12/2018  93,41 euro

 


Openbare documenten

Jaarverslag Cera 2017 (~10,44 MB)
Download
JVS_KBC_ancora_NL_2017_web_def (~1,51 MB)
Download

Cera magazines

CeraScoop Via de CeraScoop blijven de vennoten op de hoogte van het reilen en zeilen in onze coöperatie.
Lees meer
CeraSelect Twee keer per jaar bundelt dit magazine heel wat mooie kortingen voor de Cera-vennoten. Niet te missen binnenpretjes en buitenkansen!
Lees meer

Bereken de waarde van je aandelen

Heb je een pakket van 25 E-aandelen? Deze zijn samen 1250 euro waard.
Heb je enkel B- of D-aandelen? Bereken dan de waarde van je aandelen.
Lees meer

Vennoot worden

Wil je vennoot worden van Cera, haar vennotenbasis versterken en mee de missie van Cera uitdragen? Dat kun je wanneer Cera een uitgifte organiseert van E-aandelen.
Lees meer