Samen investeren in welvaart en welzijn

Aandelen voor minderjarige vennoten

Ook minderjarigen kunnen vennoot zijn van Cera. Voor de uittreding door minderjarigen is er een machtiging van de vrederechter nodig. Zo wil de wetgever de roerende goederen van kinderen en jongeren extra beschermen.

Cera blokkeert alle vennotenrekeningen van minderjarigen tot hun meerderjarigheid. De ouders of voogd kunnen een machtiging aanvragen door een verzoekschrift in te dienen bij de Griffie van het Vredegerecht van de woonplaats van de minderjarige. Het rolrecht van dit verzoek bedraagt 31 euro.

Wanneer de vrederechter oordeelt dat het verzoek in het belang is van de minderjarige, verleent hij de machtiging. Vanaf dan kunnen de ouders of voogd via het KBC-kantoor de verdere stappen ondernemen om uit te treden.

Download het verzoekschrift voor minderjarigen (pdf-99,1 KB)
Antrag Minderjährigen (pdf-106 KB)

 


Openbare documenten

Jaarverslag Cera 2017 (~10,44 MB)
Download
JVS_KBC_ancora_NL_2017_web_def (~1,51 MB)
Download

Cera magazines

CeraScoop Via de CeraScoop blijven de vennoten op de hoogte van het reilen en zeilen in onze coöperatie.
Lees meer
CeraSelect Twee keer per jaar bundelt dit magazine heel wat mooie kortingen voor de Cera-vennoten. Niet te missen binnenpretjes en buitenkansen!
Lees meer

Bereken de waarde van je aandelen

Heb je een pakket van 25 E-aandelen? Deze zijn samen 1250 euro waard.
Heb je enkel B- of D-aandelen? Bereken dan de waarde van je aandelen.
Lees meer

Vennoot worden

Wil je vennoot worden van Cera, haar vennotenbasis versterken en mee de missie van Cera uitdragen? Dat kun je wanneer Cera een uitgifte organiseert van E-aandelen.
Lees meer