Samen investeren in welvaart en welzijn

Horizon 2050: Het slingerende pad van de energietransitie

Graag nodigen KBC en Cera u uit op de zesde Horizon 2050-lezing en aansluitende netwerklunch op 15 juni van 11.30 tot 14 uur (onthaal vanaf 11 uur). Het thema van deze editie is de omslag naar een duurzaam energiesysteem.

De aarde warmt op, het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt. Tegen 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen binnen de EU met 80% zijn gedaald (t.o.v. 1990). Alleen zo kunnen we vermijden dat klimaatverandering al te ontwrichtende gevolgen zal hebben voor onze samenleving. Daartoe zullen alle economische sectoren en alle burgers het met minder en andere energie moeten stellen.

Europa tekent het pad uit voor een haalbare en betaalbare omslag naar een koolstofarme samenleving. Energie-efficiëntie en een klimaatvriendelijke energievoorziening zijn daarbij sleutelvoorwaarden. Er is samen met de lidstaten en de energiesector al een hele weg afgelegd. Maar is het tipping point voor de omslag nabij? Welke hordes zijn nog te nemen? En hoe positioneert Europa zich in het wereldpeleton?

Cera en KBC nodigden Jos Delbeke uit voor de keynote op deze Horizon 2050-lezing. Jos Delbeke was tot voor kort Directeur-generaal van DG Klimaat bij de Europese Commissie en speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen van het Klimaatakkoord van Parijs. Hij maakt de balans op van het Europese en Belgische klimaatbeleid met een doorkijk naar 2050.

Jan Van Hove, Chief economist van KBC, leidt de keynote in. Vic Van de Moortel, General manager Sustainability bij KBC, neemt de rol van voorzitter op zich en kadert de lezing in de duurzaamheidsaanpak van KBC en de werking van Cera.

Waar?

De lezing vindt plaats in het Herman Teirlinckauditorium van KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel.
Het volledige programma vindt u op www.horizon2050.be.

Mis deze lezing niet en schrijf u voor 8 juni in via de kalender op www.horizon2050.be.

Deelname is gratis.

Over Horizon 2050, een reeks lezingen over maatschappelijk relevante thema’s

Als samenleving staan we voor uiteenlopende uitdagingen inzake milieu, demografie, geopolitieke stabiliteit, economische ontwikkeling, sociale ongelijkheid, Noord-Zuidrelaties. Als belangrijke maatschappelijke actoren willen Cera en KBC deze thema’s vanuit een objectieve, ongebonden, en wetenschappelijk verantwoorde invalshoek doorgronden. De lezingenreeks ‘Horizon 2050’ draagt bij tot het maatschappelijke debat en deelt inspirerende inzichten en kennis met een brede groep van stakeholders. ‘Horizon 2050’ staat synoniem voor een reeks compacte lezingen, die tijdens de middag informatie, dialoog, netwerking en een lichte lunch combineren.

Samen richten we onze blik op Horizon 2050.