Samen investeren in welvaart en welzijn

Studie- en inspiratieavond 'Goed bestuur in coöperaties' - Oostkamp

Een complexe en snel evoluerende maatschappelijke context daagt het management en bestuurders van sociale economiebedrijven en coöperaties uit om zich steeds opnieuw te bevragen over wat ‘goed besturen’ betekent. Het integreren en realiseren van basisprincipes zoals voldoende bezig zijn met missie en doelstellingen, het werken aan een goed samenspel tussen management en bestuur, aandacht voor het functioneren en de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, een duurzaam financieel beleid, kwaliteit van de interne en externe relaties, … dienen steeds opnieuw deel uit te maken van besluitvorming. Maar hoe doe je dat?

Sociale economie nodigt u uit tot professionalisering van goed bestuur in uw sociale economiebedrijf/coöperatie. De opdracht wordt uitgevoerd door Hefboom en partners Curia en Cera.

Voor wie

Voorbehouden voor sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen, LDE-initiatieven, werknemerscoöperaties en (burger)coöperaties met een extern sociaal doel.

Deelnemers maken kans op een gratis screening en individueel begeleidingstraject.

Sociale economiebedrijven/coöperaties waarvan minstens een vertegenwoordiger van de directie én een vertegenwoordiger van de raad van bestuur deelnemen aan een studie- en inspiratieavond, maken kans op een gratis screening van hun corporate governance (+/- 2 dagen) en een individueel begeleidingstraject (+/- 5 dagen). Dit zal doorgaan in de eerste jaarhelft 2017. Meer informatie hierover volgt na inschrijving.

Praktisch

Op maandag, 20 februari 2017 van 17.00 tot 21.30 uur.

Roodhof, Nieuwburgstraat 32, 8020 , Oostkamp. .

Deelnemen is gratis. Schrijf je in voor de Studie- en inspiratieavond 'Goed bestuur in coöperaties'.

Ook een sessie op 13 februari in Leuven. 

Meer info

stephanie.bonnave@hefboom.be
valerie.carrette@hefboom.be