Samen investeren in welvaart en welzijn

Postgraduaat in het Coöperatief ondernemen en Management

Dit najaar start aan de KU Leuven een Postgraduaat in het Coöperatief Ondernemen en Management.
Een tweede, naast het bachelorvak, concrete onderwijsactie van het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen, waarvan Cera ook (stichtend) partner is.

Het programma beoogt een grondig inzicht te geven in de specifieke aspecten en uitdagingen eigen aan coöperatief ondernemen en het management van coöperaties. De verschillende modules behandelen bepaalde managementgebieden waarin dit naar voren komt.
Verder wordt er een module voorzien waarin sectorspecifieke beleidskwesties worden opgenomen. De nadruk ligt op het verband tussen theorie en praktijk. De colleges hechten belang aan de interactie tussen docent en student. Verworven theoretische kennis wordt onmiddellijk met de praktijk verbonden via case studies en getuigenissen.

Er zijn 8 modules:
1. Basisbegrippen
2. Bestuur (1) - Raad van bestuur
3. Bestuur (2) - Ledenbetrokkenheid
4. Financiën
5. Impactmeting
6. Strategie
7. Marketing
8. Sectoriële module

Dit programma richt zich tot (potentiële) beleidsverantwoordelijken binnen coöperaties (bestuursleden en managers) die al een basiskennis van coöperaties hebben en deze kennis willen uitbreiden en theoretisch verankeren. De heterogeniteit van de deelnemers in het programma, zowel qua functies als sectoren waarbinnen zij actief zijn, biedt bovendien een bijkomende toegevoegde waarde voor de discussies tijdens de sessies.

Postgraduaat programma

  • Duur: 1,25 semester, 20 ECTS credits
  • Type: dag- en avondonderwijs op vrijdag
  • Locatie: Leuven
  • Startdatum programma: 14 september 2018 | Einddatum programma: februari 2019
  • Inschrijvingsgeld: €2500 (of €2000 indien u bediende of bestuurder bent bij Cera)
  • NB: Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring als postgraduaat door de academische overheid.

Meer info en inschrijven

Je vindt meer info op de website van KU Leuven. Daar kun je je ook inschrijven voor het Postgraduaat coöperatief ondernemen en management.