Samen investeren in welvaart en welzijn

Infosessie Cera: hervorming Wetboek van vennootschappen en verenigingen -

Het voorontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd op 25 mei 2018 goedgekeurd door de Ministerraad en op 4 juni 2018 als Wetsontwerp neergelegd in de Kamer. Nu start het parlementair proces en men verwacht een goedkeuring in het najaar.

Het ontwerp vertrekt van een inwerkingtreding op 1 januari 2019 – alsook een overgangstermijn van 5 jaar voor bestaande vennootschappen vanaf dan -, maar men verwacht dat deze datum met enkele maanden zal opschuiven.

Cera houdt je uiteraard op de hoogte van alle relevante informatie voor coöperaties. Zodra het wetsontwerp is goedgekeurd, plannen wij ook informatiesessies zodat je weet waarmee je rekening moet houden voor jouw coöperatieve vennootschap.

We plannen deze infosessie voorlopig op donderdag 27 september, maar dit kan dus nog wijzigen!

Prijs

gratis

Meer informatie en inschrijven.