Samen investeren in welvaart en welzijn

Save the date - Tussentijds event - Zilver aan Zet!

We laten Prof. Dr. Chantal Van Audenhove (LUCAS KU Leuven) aan het woord over de nieuwe generatie kwetsbare ouderen. Prof. Dr. Birgitte Schoemakers (KU Leuven, departement huisartsengeneeskunde) spreekt vervolgens over de oudere als beheerder van zijn/haar zorg volgens het concept ‘patient empowerment’. Nadien gaat journalist en dagvoorzitter Guy Tegenbos (De Standaard) in gesprek met enkele Zilver-aan-Zetprojecten. We kijken ook uit naar de reflecties van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van welzijn en geven het slotwoord aan het eind van de voormiddag terug aan Guy Tegenbos voor enkele pittige conclusies, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen.

Napraten doen we met een hapje en een drankje.

Met het project Zilver aan Zet steunt Cera gedurende drie jaar 8 projecten uit Vlaanderen en Brussel die zich richten tot kwetsbare ouderen. De verbetering van positieve gezondheid, veerkracht en levenskwaliteit bij kwetsbare ouderen staat centraal. Het project vertrekt met andere woorden vanuit de sterktes van ouderen, ondanks het feit dat ze op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak beperkingen ervaren. Op 11 oktober 2018 maken we in de helft van het traject een stand van zaken op.

LUCAS KU Leuven, het interdisciplinair kenniscentrum over zorg en gezondheid, staat in voor de wetenschappelijke onderbouw en voor de professionele begeleiding en coaching van Zilver aan Zet.

Waar?

KBC -– Havenlaan 2 – 1080 Brussel

Meer info over het programma en de mogelijkheid tot inschrijven volgen later.