Samen investeren in welvaart en welzijn

Inspiratiedag 'Ons buurtpunt'

Met het project 'ons buurtpunt' helpen het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland lokale spelers op weg helpen om een buurtpunt op te richten, op maat van en in samenspel met alle lokale actoren. Samen gaan we op zoek naar innovatieve en rendabele oplossingen voor lokale voorzieningen.

Inspiratiedag 'Ons buurtpunt'

Op 21 maart organiseren we een prikkelende inspiratiedag rond dit thema. Aan de hand van praktijkgetuigenissen, workshops en interessante sprekers lichten we het concept in al zijn facetten toe. Dit inspiratiemoment gaat door bij Cera in de Muntstraat 1 in Leuven en staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in dit thema. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vind je binnenkort op deze pagina.

Waar?

Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven

Inschrijven

Schrijf je binnenkort in via de website van Duurzame mobiliteit. Daar lees je ook alles over het project 'Ons Buurtpunt.

'Ons buurtpunt': waarom? wat? hoe?

Waarom?

De voorbije jaren verdwenen steeds meer winkels, cafés en diverse diensten uit kleinere kernen. Er wordt geschrapt in het aanbod openbaar vervoer. Voorzieningen en diensten worden gecentraliseerd, ontmoetingsplaatsen verdwijnen. Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto.

Wat?

Een buurtpunt is een ontmoetingsplaats met verschillende diensten en vervoersaanbod. De concrete invulling en vorm hangt af van de lokale noden, wensen en mogelijkheden.

Dat kan gaan van een lokale markt over een mobipunt tot een buurtcafé. Of nog iets helemaal anders, we zijn benieuwd naar jouw ideeën!

Hoe?

Het project 'ons buurtpunt' helpt je om:

  • in te zetten op nabijheid
  • mobiliteitsfuncties, sociale, maatschappelijke en commerciële functies te combineren
  • minder (verre) verplaatsingen te realiseren
  • duurzame vervoersmiddelen te stimuleren
  • En dit door een sociaal en lokaal levensvatbaar concept te promoten, te initiëren en te versterken in de vorm van buurtpunten.

Met 'ons buurtpunt' reiken we je kennis en ervaring aan rond het concept 'buurtpunt' en helpen we je zo effectief vooruit bij het opstarten van een buurtpunt. We zetten de nodige expertise in om een buurtpunt op maat van de eigen lokale context alle kans tot slagen te geven. We richten hiervoor een lerend netwerk op,waarin we de verschillende expertise en kennis rond dit thema vanuit verschillende invalshoeken (sociaal, korte keten, mobiliteit, participatie, ondernemen en coöperaties,...) samenbrengen. Daarnaast organiseren we inspiratiemomenten en maken we een praktijkboek.

Interesse in dit project?

Lees er meer over op de website van Duurzame Mobiliteit.