Samen investeren in welvaart en welzijn

Maatschappelijke projecten

Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten situeren zich in zeven kerndomeinen en sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu. De werking is gebaseerd op vier pijlers.

  1. Regionale projectwerking
  2. Projectontwikkeling
  3. Dienstverlening
  4. Informatie en sensibilisering

Armoedebestrijding en sociale inclusie

Armoede is meer dan een gebrek aan een goed inkomen. Mensen in armoede hebben ook een gebrekkige toegang tot grondrechten zoals onderwijs, gezondheid, wonen, deelname aan de samenleving en de arbeidsmarkt.

Bekijk dit domein

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van onze samenleving. Het is belangrijk dat kunst en cultuur toegankelijk zijn voor een breed en divers publiek. Daar vaart ook de cultuursector wel bij.

Bekijk dit domein

Zorg in de samenleving

Vroeg of laat komt ieder van ons in aanraking met zorg. Een goede kwaliteit van zorg en gezondheid zijn noodzakelijk voor personen die op een moment in hun leven kwetsbaar zijn.

Bekijk dit domein

Land- en tuinbouw

Dagelijks plukken we de vruchten van de land- en tuinbouw in ons land. We willen ook allemaal een duurzame en milieuvriendelijke samenleving. Redenen genoeg dus om zorgzaam om te gaan met het platteland en de natuur.

Bekijk dit domein

Lokale initiatieven in het onderwijs en het jeugdwerk

Investeren in kinderen en jongeren, dat is investeren in de toekomst. De leden van de 45 Regionale Adviesraden kennen het best de noden van het onderwijs en jeugdwerk in hun lokale gemeenschap.

Bekijk dit domein

Coöperatief ondernemen

Bij coöperatief ondernemen staat niet de winst op korte termijn voor enkelingen, maar de belangen van alle stakeholders op lange termijn centraal. Het is bij uitstek een duurzame vorm van ondernemen.

Bekijk dit domein

Samen microfinancieren en microverzekeren in het Zuiden

Drie miljard mensen op deze wereld kunnen bij gewone banken geen krediet of verzekering krijgen en niet sparen. Waarom? Omdat ze arm zijn. De arme bevolking in het Zuiden heeft nood aan financiële diensten op maat.

Bekijk dit domein

Maatschappelijke projectwerking

Om en bij de 420.000 vennoten bouwen elke dag mee aan de maatschappelijke projecten van Cera.

Lees de algemene visienota over de maatschappelijke projectwerking

Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART 016 27 96 11 vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE 016 27 96 26 hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop