Samen investeren in welvaart en welzijn

Vier pijlers voor de maatschappelijke projectwerking

De vier pijlers van de maatschappelijke projectwerking van Cera zijn:

1. Projectontwikkeling:
Cera stimuleert innovatie door pro-actief maatschappelijke uitdagingen te verkennen. Samen met diverse partners zet Cera dan ambitieuze projecten op poten met een maximale return voor de samenleving.

Heb je vanuit je organisatie goede suggesties om samen met anderen een hefboom te realiseren, laat het ons dan zeker weten via het suggestieformulier.

2. Dienstverlening:
Cera realiseert maatschappelijke impact door op een effectieve en efficiënte manier rechtstreeks diensten aan te bieden. Dit gebeurt via partnerschappen met:

3. Regionale projectwerking:
De regionale adviesraden van Cera ondersteunen lokale maatschappelijke projecten.

Heeft jouw organisatie een concreet project voor ogen? Vraag dan steun aan.

4. Informatie en sensibilisering
Door te informeren en te sensibiliseren versterkt Cera de maatschappelijke impact, zowel naar haar brede vennotenbasis als naar andere specifieke doelgroepen of diverse stakeholders.


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART 016 27 96 11 vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE 016 27 96 26 hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop