Samen investeren in welvaart en welzijn

Coöperatief ondernemen

Met wortels die teruggaan tot 1892 en een brede basis van 420.000 vennoten zit coöperatief ondernemen in de genen van Cera ingebakken.
Cera ondersteunt de eigentijdse invulling en verdere ontwikkeling van deze ondernemingsvorm.

Bij Coöperatief ondernemen ligt de nadruk op:

  • Inspelen op maatschappelijke noden
  • Informeren, sensibiliseren en ondersteunen van coöperatief ondernemen
  • Betrekken van vennoten

Voor knowhow en de realisatie van projecten in dit domein doet Cera een beroep op Coopburo.

Stuurgroep

Vertegenwoordigers van de vennoten, van de Raad van Bestuur en medewerkers van Cera komen twee keer per jaar samen in de stuurgroep Coöperatief ondernemen. Deze stuurgroep vormt het klankbord voor de werking in dit domein.

Visie

Lees de volledige visietekst over het domein Coöperatief ondernemen.

Algemene visietekst Maatschappelijk Projectwerking CeraMaatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.be
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.be
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.be
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.be
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.be
HANNELORE VANDEZANDE hannelore.vandezande[AT]cera.be
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.be
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.be
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.be
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.be
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.be