Samen investeren in welvaart en welzijn

Coöperatief ondernemen

Cera gelooft sterk in het coöperatieve ondernemingsmodel en speelt een voortrekkersrol in het breed bekend maken van coöperatief ondernemen.

Ze ondersteunt en begeleidt ondernemers en organisaties in de oriëntatiefase, de opstart en de verdere groei en ontwikkeling van een coöperatie.

Cera stimuleert onderzoek en kennisuitwisseling en verkent vanuit actuele maatschappelijke uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen.

De dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera omvat onder meer:

  • oriëntering in de prille fase van een coöperatief project
  • vorming voor bestuurders van coöperaties
  • en thematische studiedagen.

Verder geeft Cera advies en consultancy aan nieuwe initiatieven en aan coöperaties in ontwikkeling. Meer info
 

Stuurgroep

Vertegenwoordigers van de vennoten, van de Raad van Bestuur en medewerkers van Cera komen twee keer per jaar samen in de stuurgroep Coöperatief ondernemen. Deze stuurgroep vormt het klankbord voor de werking in dit domein.

Visie

Lees de volledige visietekst over het domein Coöperatief ondernemen.

Algemene visietekst Maatschappelijk Projectwerking Cera


Projecten in de kijker

Leerstoel Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen

Nationaal Project

Meer academisch onderzoek en onderwijs over coöperatief ondernemen: dat is onze grote ambitie met het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen, een initiatief van Cera, Boerenbond en KU Leuven. De

Bekijk dit project

Belgian Cooperative Monitor

Nationaal Project

In België zijn er niet minder dan 25.405 coöperatieve vennootschappen. Het aantal erkende daarvan stijgt. Alles samen staan coöperatieve vennootschappen in voor een totale omzet van meer dan 20

Bekijk dit project

Inspiring Youth with Cooperatives

Nationaal Project

Met het project ‘Inspiring Youth with Cooperatives” wil Cera, i.s.m. Coopkracht, jongeren inspireren en kennis laten maken met coöperatief ondernemen. Een coöperatieve onderneming kan een middel zijn

Bekijk dit project


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART 016 27 96 11 vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE 016 27 96 26 hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop