Samen investeren in welvaart en welzijn

Land- en tuinbouw

Cera bouwt bruggen tussen land- en tuinbouw en de bredere samenleving. Naast de voedselproductie bieden landbouwbedrijven immers een antwoord op vragen rond bijvoorbeeld natuur- en landschapsbeheer of zorg. 

 

Land- en tuinbouw vertaalt Cera naar:

  • Innovatie in land- en tuinbouw
  • Coöperatief ondernemen in land- en tuinbouw 
     

Cera doet een beroep op twee dienstverleners voor knowhow en de realisatie van projecten:

Stuurgroep

Vertegenwoordigers van de vennoten, van de Raad van Bestuur en medewerkers van Cera komen twee keer per jaar samen in de stuurgroep Land-en tuinbouw. Deze stuurgroep vormt het klankbord voor de werking in dit domein.

Visie

Lees de volledige visietekst over het domein Land-en tuinbouw.

Algemene visietekst Maatschappelijk Projectwerking Cera


Projecten in de kijker

Coöperatie voor Innovatie, meer innovatie in land- en tuinbouw en op het platteland dankzij het coöperatieve model

Nationaal Project

Meer innovatie in land- en tuinbouw (en op het platteland) realiseren dankzij het coöperatieve model. Om dit doel te bereiken wordt de werking van Innovatiesteunpunt versterkt met een 1 FTE voor 3

Bekijk dit project

Vorming en networking agrarische coöperaties

Nationaal Project

Het verhaal van Cera begon in 1892 bij landbouwers die door samen te werken zichzelf en anderen vooruit wilden helpen. 125 jaar later zet Cera daarom nog altijd in op samenwerking tussen land- en

Bekijk dit project

Samenwerkingsovereenkomst met Innovatiesteunpunt rond coöperatief ondernemen

Nationaal Project

Cera zet land- en tuinbouwers aan om te innoveren, waardoor land- en tuinbouw duurzaam en leefbaar kan zijn en blijven. Cera heeft daarbij oog voor de nieuwe rol van de land- en tuinbouwers: vaak

Bekijk dit project


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART 016 27 96 11 vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE 016 27 96 26 hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop