Samen investeren in welvaart en welzijn

Land- en tuinbouw en duurzame ontwikkeling

Cera bouwt bruggen tussen land- en tuinbouw en de bredere samenleving. Naast de voedselproductie bieden landbouwbedrijven immers een antwoord op vragen rond bijvoorbeeld natuur- en landschapsbeheer of zorg. Cera hecht ook veel belang aan een duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling.

Land- en tuinbouw en duurzame ontwikkeling vertaalt Cera naar:

  • Toekomst voor land- en tuinbouw
  • Coöperatief ondernemen in land- en tuinbouw
  • Een duurzame en milieuvriendelijke samenleving

Cera doet een beroep op twee dienstverleners voor knowhow en de realisatie van projecten:

Stuurgroep

Vertegenwoordigers van de vennoten, van de Raad van Bestuur en medewerkers van Cera komen twee keer per jaar samen in de stuurgroep Land-en tuinbouw en duurzame ontwikkeling. Deze stuurgroep vormt het klankbord voor de werking in dit domein.

Visie

Lees de volledige visietekst over het domein Land-en tuinbouw en duurzame ontwikkeling.


Projecten in de kijker

Pimp je speelplaats 2.0

Nationaal Project

Het project 'Pimp je Speelplaats' is een initiatief van Cera, KBC, GoodPlanet Belgium, Klasse en de Vlaamse Overheid. Doel is om schoolspeelplaatsen boeiender en natuurrijker te maken. Met een brede

Bekijk dit project


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.be
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.be
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.be
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.be
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.be
HANNELORE VANDEZANDE hannelore.vandezande[AT]cera.be
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.be
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.be
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.be
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.be
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.be