Samen investeren in welvaart en welzijn

Zorg in de samenleving

Mentale, fysieke en sociale invloeden zorgen er samen voor dat iemand zich al dan niet goed voelt. Cera investeert in de kwaliteit van zorg en gezondheid, vanuit drie rode draden: vermaatschappelijking van de zorg, gebruikersparticipatie en innovatie in de zorg.

Concreet ligt de klemtoon in het domein Zorg in de samenleving op:

  • Beeldvorming in de geestelijke gezondheidszorg
  • Inclusie van personen met een beperking
  • Samen met en voor kwetsbare ouderen
  • Samen met jongeren in problematische opvoedingssituaties

Stuurgroep

Vertegenwoordigers van de vennoten, van de Raad van Bestuur en medewerkers van Cera komen twee keer per jaar samen in de stuurgroep Zorg in de samenleving. Deze stuurgroep vormt het klankbord voor de werking in dit domein.

Visie 

Lees de volledige visietekst over het domein Zorg in de samenleving.


Projecten in de kijker

Zilver aan zet

Nationaal Project

Met het project ‘Zilver aan Zet’ richt Cera zich tot kwetsbare ouderen. We steunen hierbij 8 lokale projecten uit Vlaanderen en Brussel. Elk project is gericht op de verbetering van positieve

Bekijk dit project

Plug in. De kracht van familie

Nationaal Project

Voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en hun familie is het belangrijk dat hun noden (h)erkend worden, dat hun stem gehoord wordt. Deze mensen zijn het best geplaatst om aan te geven hoe

Bekijk dit project

Warme tuin in de zorgvoorziening

Nationaal Project

Een warme tuin is een volks- of gemeenschapstuin die wordt aangelegd binnen de muren van een zorgvoorziening. Buurt- en dorpsbewoners komen er tuinieren en komen op een laagdrempelige manier in

Bekijk dit project
2017
2016
2015


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.be
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.be
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.be
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.be
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.be
HANNELORE VANDEZANDE hannelore.vandezande[AT]cera.be
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.be
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.be
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.be
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.be
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.be