Samen investeren in welvaart en welzijn

Zorg in de samenleving

Mentale, fysieke en sociale invloeden zorgen er samen voor dat iemand zich al dan niet goed voelt. Cera investeert in de kwaliteit van zorg en gezondheid, vanuit drie rode draden: vermaatschappelijking van de zorg, gebruikersparticipatie en innovatie in de zorg.

Concreet ligt de klemtoon in het domein Zorg in de samenleving op:

  • Beeldvorming in de geestelijke gezondheidszorg
  • Inclusie van personen met een beperking
  • Samen met en voor kwetsbare ouderen
  • Samen met jongeren in problematische opvoedingssituaties

Stuurgroep

Vertegenwoordigers van de vennoten, van de Raad van Bestuur en medewerkers van Cera komen twee keer per jaar samen in de stuurgroep Zorg in de samenleving. Deze stuurgroep vormt het klankbord voor de werking in dit domein.

Visie 

Lees de volledige visietekst over het domein Zorg in de samenleving.

Algemene visietekst Maatschappelijk Projectwerking Cera


Projecten in de kijker

Zilver aan zet

Nationaal Project

Kwetsbare ouderen hebben ook heel wat talenten en interesses. Zilver aan zet mikt als project specifiek op de sterktes van kwetsbare ouderen, ondanks het feit dat ze op lichamelijk, psychisch en/of

Bekijk dit project

Je bent een KEI

Nationaal Project

Een psychisch kwetsbaar familielid ondersteunen is niet eenvoudig. De kans is groot dat ook jij een vriend, collega, werkgever, leerkracht, klasgenoot, buur … hebt die een sterke steun is voor iemand

Bekijk dit project

Inclusieve animatorcursus

Nationaal Project

Jongeren met een verstandelijke beperking nemen minder deel aan vrijetijdsactiviteiten en hebben minder keuzemogelijkheden om hun vrije tijd met hobby’s en activiteiten in te vullen. Met dit project

Bekijk dit project
2018
2017
2016


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART 016 27 96 11 vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE 016 27 96 26 hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop