Samen investeren in welvaart en welzijn

Projectsteun aanvragen

Vertegenwoordigers van de Cera-vennoten in de Regionale Adviesraden (RAR) beslissen, in samenspraak met de adviseur, welke projecten voor welk bedrag steun krijgen. De adviesraden komen drie keer per jaar samen om de ingediende aanvragen te bekijken. Drie rondes

De beslissingen over de steunaanvragen worden genomen tijdens 3 rondes: ronde 1 (1 februari - 15 maart), ronde 2 (1 mei -15 juni) en ronde 3 (1 oktober - 15 november). De exacte datum van de beslissing (vóór deze datum mag het project waarvoor je steun vraagt niet volledig gerealiseerd zijn), vind je door hieronder je postcode in te geven.

Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio?

Check in dit document ( - 41 KB) of je project past binnen de domeinen waarin Cera investeert en of het voldoet aan een aantal criteria. Is dat zo? Vul dan het aanvraagformulier in. Wie weet wordt jouw project snel werkelijkheid.

Für Deutschsprachige antragstellende Organisationen steht ein Antragsformular für regionale gemeinnützige Projekte zur Verfügung. Bitte laden Sie das Antragsformular herunter, füllen Sie es mit dem Textverarbeiter Ihres PC aus und senden Sie es uns vorzugsweise per E-Mail an cera_reg@cera.be.

Vragen?

Neem contact op met de adviseur in jouw regio.

Vier pijlers voor de maatschappelijke projectwerking

Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten situeren zich in zeven kerndomeinen en sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu. De werking is gebaseerd op vier pijlers.
Lees meer over de vier pijlers

Vraag steun voor je project

Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio? Als het past binnen de domeinen waarin Cera investeert en als het voldoet aan een aantal criteria, vul dan het aanvraagformulier in. Wie weet wordt jouw project snel werkelijkheid.

Vraag steun aan voor je project

Heb je een suggestie?

Heb je vanuit je organisatie goede suggesties om samen met anderen een hefboom te realiseren, laat het ons dan zeker weten via het suggestieformulier.
Download het suggestieformulier

Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART 016 27 96 11 vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE 016 27 96 26 hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop