Samen investeren in welvaart en welzijn

Nieuws

Persbericht: Zilver aan Zet met acht innovatieve projecten van start!

De coöperatie Cera voert grootschalig praktijkonderzoek rond kwetsbare ouderen in Vlaanderen.
Lees verder

Franky Depickere herbenoemd tot voorzitter van de Internationale Raiffeisen Unie (IRU)

20 september 2016
Franky Depickere opnieuw voor vier jaar voorzitter van IRU, dat zich opmaakt voor jubileumjaar 2018.
Lees verder

Vrouwen met een verstandelijke beperking krijgen eindelijk informatie op maat over borstkanker

Persbericht
Lees verder

Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen 2017

Wint jouw werking de Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen 2017
Lees verder

Buurtboosters geeft zuurstof aan 62 jeugdwerkingen en -verenigingen

Internationale dag van de coöperaties - 2 juli 2016

27 juni 2016

Bouwen aan een betere wereld!

Lees verder

De Cera-vennoten steunen 100 groene initiatieven

Katelijn Callewaert wordt gedelegeerd bestuurder voor Cera

24 juni 2016
Mevrouw Katelijn Callewaert werd op 24 juni 2016 benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Cera
Beheersmaatschappij, met een deeltijds mandaat. Zij zal vanaf 3 augustus van dit jaar de heer Luc
Discry vervangen, die dan de leeftijd van 65 jaar bereikt.
Lees verder

Video over non take-up van rechten

Waarom vragen mensen in armoede de rechten niet waarop ze beroep kunnen doen? Of waarom verkrijgen ze hun rechten niet wanneer ze deze vragen? Deze video moet dienen als instrument voor debat en uitwisseling rond deze problematiek.
Lees verder

Leerlingen van het CLW Damiaaninstituut Aarschot creëren ‘Murals’ voor meer verkeersveiligheid