Samen investeren in welvaart en welzijn
13 juni 2017

Cera-vennoten keuren dividend van 2,5% goed

1746 vennoten op feestelijke editie van Algemene Vergadering van Cera. De coöperatie viert haar 125ste verjaardag.

Leuven, 12 juni 2017 – Op de Algemene Vergadering van Cera keurden de vennoten de jaarrekening, inclusief het voorstel om over boekjaar 2016 een coöperatief dividend van 2,5% uit te keren, goed met 94,08%. Het is reeds het vierde jaar op rij dat de coöperatie een dividend van 2,5% kan uitbetalen. Dit bedrag staat vanaf woensdag 14 juni 2017 bij zo’n 400.000 vennoten op de rekening.

Terugblik op boekjaar 2016

Cera sluit het boekjaar af met een winst van 376,5 miljoen euro. Dit resultaat is voornamelijk het gevolg van de terugname van een significant deel van de waardeverminderingen, die in 2008 aangelegd werden omwille van de impact van de financiële crisis.

De Raad van Bestuur is van oordeel dat de positieve evoluties op het niveau van KBC Groep en de impact hiervan op KBC Ancora toelaten om een belangrijk deel van deze waardeverminderingen op KBC Groep- en KBC Ancora-aandelen terug te nemen. Samen maken deze participaties zowat 95% van het actief van Cera uit en bepalen ze dus in belangrijke mate het resultaat van Cera.

Deze terugname van waardeverminderingen resulteert in een niet-recurrent financieel resultaat van 385,1 miljoen euro. Zonder deze terugnames zou Cera het boekjaar 2016 afgesloten hebben met een negatief resultaat van 8,7 miljoen euro. Dit laatste is voornamelijk te verklaren doordat KBC Groep in 2016 geen dividend uitkeerde over haar boekjaar 2015 en in november 2016 voor het eerst een interim-dividend uitkeerde van 1,00 euro per aandeel over haar boekjaar 2016. KBC Ancora keerde in 2016 geen dividend uit. Daartegenover kende Cera haar gebruikelijke werkings- en financieringskosten.
In deze context keurde de Algemene Vergadering van Cera voor het boekjaar 2016 een dividend goed van 2,5%.

Nieuwe uitgifte van coöperatieve aandelen om vennotenbasis te verbreden en te verjongen

Op 30 mei 2017 sloot Cera de vorige uitgifte af. Het voorbije jaar tekenden 27.806 vennoten in op een of meer pakketten van 25 coöperatieve E-aandelen ter waarde van 1250 euro. Bij deze intekeningen telde Cera 6.684 nieuwe vennoten.

Vanaf 12 juni 2017 tot en met 30 mei 2018 is het opnieuw mogelijk om op E-aandelen in te tekenen (behoudens vervroegde afsluiting). Iedereen, zowel nieuwe als bestaande vennoten, kunnen hierop intekenen, met een plafond van 5000 euro.

Gedelegeerd bestuurder Franky Depickere geeft toelichting: “Het financiële rendement, de maatschappelijke dienstverlening en de vennotenvoordelen zijn de drie troeven waarmee we nieuwe vennoten en jonge vennoten aan boord willen krijgen. Via de coöperatieve structuur van adviesraden bouwen de vennoten ook effectief mee aan onze engagementen.”

Positieve impact in de samenleving via maatschappelijke dienstverlening

In 2016 besteedde Cera ruim 900.000 euro aan 445 regionale projecten. Er werd voor 1.471.000 euro besteed aan 80 nationale projecten en overige dienstverlening. Er werden 25 nieuwe meerjarige projecten goedgekeurd met een totale bijdrage door Cera van 2.086.000 euro. Cera werkt samen met meer dan 100 partners.

Vennotenvoordelen, de kracht van samenaankoop

De partnerschappen die Cera sluit met leveranciers en de samenaankoop leiden tot substantiële kortingen op goederen en diensten, evenementen, promoties of originele acties. Ook in 2016 was de respons van vennoten op de voordelen heel positief: 31% van de vennoten tekenden in op een of meerdere acties.

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en bouwen we aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëren we samen economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken:

  • We zorgen als belangrijke aandeelhouder voor sterke fundamenten van KBC Groep
  • We realiseren positieve impact in onze samenleving
  • We genieten van unieke voordelen

Geïnspireerd door de coöperatieve waarden van Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, al meer dan honderd jaar de basis voor ons ondernemerschap.
Cera, diep geworteld, breed vertakt

Alle praktische modaliteiten van deze uitgifte, het prospectus en andere belangrijke info zijn beschikbaar op www.cera.be/nl/aandelen/vennootworden.

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loopt u het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is uw persoonlijke beslissing en moet gebaseerd zijn op de voorafgaande lezing van het volledige prospectus, dat meer gedetailleerde informatie bevat dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten ... De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. U kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. U kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.be) of opvragen per e-mail (info@cera.be) of per telefoon (0800 62 340).