Samen investeren in welvaart en welzijn

Video over non take-up van rechten

Waarom vragen mensen in armoede de rechten niet waarop ze beroep kunnen doen? Of waarom verkrijgen ze hun rechten niet wanneer ze deze vragen? De niet-toegang tot en het niet-gebruik van rechten – ook bekend als 'non take-up' - is een fenomeen dat wijder verspreid is dan wordt aangenomen en dat in het bijzonder de meest kwetsbare mensen treft. De redenen hiervoor zijn divers, de oplossingspistes evenzeer.

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft - in partnerschap met de coöperatie Cera – een video rond de non take-up van rechten gemaakt. Deze video moet dienen als instrument voor debat en uitwisseling rond deze problematiek, in de onderwijsinstellingen voor sociaal werkers en in de diverse organisaties en instellingen die mee instaan voor het aanbod van diensten en hulpverlening.

De video bestaat uit drie delen en kan (volledig of per deel) gedownload worden op http://www.armoedebestrijding.be/themanontakeup.htm, en is ook beschikbaar op dvd. Je kunt hem hier bestellen.

Download

De video bestaat uit drie delen en kan (volledig of per deel) gedownload worden op http://www.armoedebestrijding.be/themanontakeup.htm 

De video is ook beschikbaar op dvd.