Samen investeren in welvaart en welzijn

Polly's Ranch for special kids in beeld

Polly’s Ranch for special kids is een vzw die werkt met vrijwilligers uit de zorgsector en de paardenwereld. Kinderen met een fysieke of mentale handicap krijgen er de kans om met de pony’s te werken en zich op een fijne manier te ontplooien en te ontwikkelen, met extra aandacht en zorg voor hun problemen. Voor het aankopen van materiaal voor de bouw van een afdak, kreeg Polly's Ranch for special kids steun van Cera.