Samen investeren in welvaart en welzijn

Persbericht Similes: Je bent een kei

Similes, de vereniging voor familie van psychisch kwetsbare mensen, lanceert beeldvormingscampagne: ‘Jij bent een kei, dankzij je steun voor wie kwetsbaar is’ naar aanleiding van 10 oktober 2017, werelddag voor geestelijke gezondheid
  • Leden van Similes delen hun verhaal
  • NNProfessor Dirk De Wachter roept families, verenigingen, ondernemingen en (zorg)organisaties op om aan de slag te gaan met het KEIplan, zie www.similes.be
  • NNMinister Koen Geens en andere steunfiguren getuigen
  • NNMet een actie aan de pop-up steunfontein op het Martelarenplein in Leuven start de verspreiding van steunsteentjes.

#jijbenteenkei

Een campagne voor meer empathie en hulp, die iedereen aanbelangt Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met psychische kwetsbaarheid, hetzij bij zichzelf, hetzij in haar of zijn naaste omgeving. Toch
blijven tegenslag en ziekte dikwijls moeilijk bespreekbaar.

Ook als familielid van een psychisch kwetsbaar iemand, ervaart men het taboe of onbegrip. Vaak wordt men door de omgeving niet gezien of gehoord. Daarbij is het risico groot dat men zichzelf vergeet terwijl
men voor het familielid zorgt. Terwijl steun van familieleden, vrienden, collega’s, buren … heel belangrijk is om veerkracht te hervinden of te bewaren.

Meer begrip en goede ondersteuning maken een buitengewone situatie draaglijk

Similes is al decennialang een veilige haven voor familieleden van psychisch kwetsbare mensen. Ze worden onthaald met informatie en ondersteuning. Wie dat wenst, kan telefonisch, via mail of in een van
de 30 lokale kringen zijn of haar verhaal kwijt. Vrijwilligers staan klaar om lotgenoten te ondersteunen met raad en daad. Er wordt professioneel juridisch advies geboden. En dat alles met veel respect voor de
privacy van de leden.

Met ‘Jij bent een kei’ start Similes een sensibiliseringscampagne naar het grote publiek. Die loopt tot en met 15 mei 2018, de internationale dag van het gezin. Similes roept hiermee iedereen op om een KEI te zijn in er zijn voor een ander. Want het sociale weefsel van onze maatschappij mag en kan sterker.

Lees het volledige persbericht 'Jij bent een kei ...' ( - 614 KB)