Samen investeren in welvaart en welzijn

Persbericht Cera Award Nationaal - Als je je eigen broodje niet kan kiezen...

Wat als je niet kan praten, wat als je ook geen computermuis kan besturen? Als zelfs de keuze voor je broodje door je begeleider wordt gemaakt omdat je je niet kan uitdrukken? Natuurlijk ben je dan soms gefrustreerd.

Brussel - Dorien Schoofs, Helen Vervaeck en Tine Weemaes masters Ingenieurswetenschappen VUB studenten ontwierpen en bouwden op vraag van Parhélie uit Ukkel een toestel waarmee kinderen met een zware vorm van een autismespectrumstoornis wel eenvoudig met een computerscherm kunnen communiceren. Zo kunnen deze jongeren zelf kiezen welk liedje ze willen horen of naar welke maaltijd hun voorkeur uitgaat. Ze noemden het onverwoestbare doosje dat draadloos met een computer communiceert ‘Make it your choice’. Het toestel wordt dagelijks gebruikt in Parhélie. Bovendien zijn de plannen via instructables openbaar gemaakt voor andere ouders en begeleiders.

Dorien, Helen en Tine zijn drie van de eenendertig studenten die bekroond werden met een Cera Award.

Een Cera Award is een erkenning voor de sociale, communicatieve en creatieve competenties en het engagement van studenten die een technisch project deden voor een socialprofitorganisatie. De jury was bijzonder verheugd over de mooie en diverse samenwerkingen tussen technologie en socialprofit en de sterke focus van de laureaten op hun eindgebruikers. De bekroonde jongeren zochten naar oplossingen en hulpmiddelen om de levenskwaliteit van kwetsbare doelgroepen te verbeteren. Naast autismespectrumstoornissen werkten ze ook rond dementie, eenzaamheid, hoge werkdruk in de zorg, revalidatie en leven met een beperking.

Andere persberichten Cera Award