Samen investeren in welvaart en welzijn

Eigentijdse invulling van coöperatieve waarden

Cera vertaalt de coöperatieve waarden - samenwerking, solidariteit en respect voor het individu - dagelijks naar:


Via de maatschappelijke werking realiseert Cera haar missie ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’. Cera heeft veel aandacht voor de coöperatieve waarden en voor de maatschappelijke relevantie van de werking.

De dynamiek in onze samenleving is gunstig voor de coöperatieve werking. Zo staat duurzaam ondernemen als permanente opdracht volop in de kijker. Aspecten zoals de maatschappelijke rol van ondernemingen en de betrokkenheid en inzet van individuen in de samenleving komen sterk aan bod.

De coöperatieve werking strookt ook met de economische en financiële doelstellingen van de Cera-groep. Ze creëert een kader waarbinnen op lange termijn gewerkt wordt om deze doelstellingen te realiseren, los van kortetermijnoverwegingen. Zo’n langetermijnbenadering is nodig, dat is de afgelopen jaren overtuigend bewezen.

De actieradius van een coöperatie is ruimer dan het onmiddellijke financieel belang van de vennoten. Als maatschappelijk investeerder hanteert Cera een langetermijnvisie, heeft ze aandacht voor al haar stakeholders en voor de ruimere samenleving en niet alleen vanuit een financieel en economisch standpunt.

Economische en maatschappelijke waardecreatie worden geoptimaliseerd in een stabiele omgeving die openstaat voor en inspeelt op de signalen uit de samenleving. De coöperatieve werking van Cera draagt bij tot die stabiele omgeving en stelt eisen aan de economische en maatschappelijke waardecreatie.

Coöperaties weten dat waarden als betrokkenheid en solidariteit stevige fundamenten vormen om onzekere tijden te trotseren.

 

Cera is een coöperatie

Coöperaties zijn van nature voorlopers in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Coöperatief ondernemen vertrekt van gedeelde waarden en is gebaseerd op solidariteit. De vennoten hebben een breder, gemeenschappelijk doel voor ogen en zijn er persoonlijk bij betrokken. De vennoten weten dat solidariteit een belangrijke coöperatieve troef is en zijn tevreden met een beperkt dividend. Ook vennoten met een kleine financiële inbreng hebben een reële stem in het beleid.

De coöperatie is in de huidige maatschappijvisie van aandacht voor mens, milieu en financiën, een toekomstgericht vennootschapsmodel dat in verschillende sectoren kan ingezet worden. De coöperatieve sector is in België, net zoals in de ons omringende landen, aan een heropleving toe. Nieuwe coöperaties worden gecreëerd, bestaande coöperaties herbronnen zich. Een nieuwe dynamiek ontstaat rond nieuwe uitdagingen: duurzaamheid, sociale insluiting, internationale samenwerking, … Ze combineren expliciet economische, sociale, ethische en ecologische belangen.

Cera is als coöperatie een ideale voedingsbodem voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en vult op een innovatieve en toekomstgerichte manier de coöperatieve beginselen in.

 

Cera is een erkende coöperatieve vennootschap

Coöperaties die werken volgens de coöperatieve principes en waarden, kunnen een erkenning krijgen door de Minister van Economie. Cera heeft die erkenning op zak. Enkel erkende coöperaties kunnen deel uitmaken van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). De NRC promoot het coöperatieve gedachtegoed. De erkenning geldt als een garantie dat Cera werkt volgens de coöperatieve principes en waarden.

Lees de nieuwsbrieven van de Nationale Raad voor de Coöperatie

 

Coöperatieve ondernemingen bouwen aan een betere wereld

2012 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Coöperaties. Zo benadrukken de VN het belang van coöperaties, ook voor onze toekomst.

Coöperaties spelen een belangrijke rol in de strijd tegen armoede, het creëren van werkgelegenheid en sociale integratie. Coöperatief ondernemen put haar kracht uit belangrijke waarden zoals economische participatie, solidariteit, democratische controle.

“Co-operatives are a reminder to the international community that it is possible to pursue both economic viability and social responsibility.” - Ban Ki-moon, UN Secretary General

 

Coopburo, coöperatief ondernemen met kennis van zaken


Coopburo is de coöperatieve dienstverlener van Cera. Coopburo inspireert en stimuleert om coöperatief te ondernemen. Het sensibiliseert en adviseert mensen, organisaties en beleid rond coöperatief ondernemen. Coopburo draagt zo bij aan het coöperatiever worden van ondernemers. Coöperatief ondernemen is een toekomstgericht organisatiemodel om samen te investeren in welvaart en welzijn.

 

Interessante links

Ontdek de maatschappelijke projecten rond coöperatief ondernemen

Bekijk de publicaties rond coöperatief ondernemen

Surf naar www.cooperatiefvlaanderen.be