Samen investeren in welvaart en welzijn

Maatschappelijk investeerder

De opdracht van Cera als maatschappelijk investeerder is dubbel:

  • Financieel
  • Maatschappelijk

Financieel: de stabiliteit en verdere ontwikkeling van KBC Groep

Bij de vorming van de KBC-groep in 1998 bracht CERA Bank haar bankactiviteiten in, in ruil voor een belangrijke participatie in deze groep. Het patrimonium van Cera bestaat momenteel uit belangrijke participaties in KBC Groep en in KBC Ancora. De aandelen van KBC Ancora zijn ‘herverpakte’ KBC Groep-aandelen. Cera is, samen met haar dochteronderneming KBC Ancora, de grootste aandeelhouder van KBC Groep.

De stabiliteit en verdere ontwikkeling van de KBC-groep is heel belangrijk voor Cera en voor haar vennoten. Het beheer van het patrimonium dat geïnvesteerd is in de KBC-groep vereist een actieve betrokkenheid van Cera en haar vertegenwoordigers in de diverse bestuursorganen van de vennootschappen van deze groep.

Deze actieve betrokkenheid wordt gerealiseerd in het kader van de Syndicaatsovereenkomst die gesloten is met MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders (AVA’s) van KBC Groep. Deze overeenkomst heeft als doel het algemene beleid van KBC-groep te ondersteunen en te coördineren en er toezicht op te houden. De positie van de Cera-groep binnen het geheel van de KBC-groep zag er op 1 december 2014 als volgt uit (de weergegeven percentages zijn afgeronde aantallen):

Voor meer info over de structuur van KBC Groep NV, surf naar hun website.

Andere documenten rond de financiële opdracht van Cera

 

Maatschappelijk: de eigentijdse invulling van coöperatieve waarden

Cera is een coöperatie en vervult zo ook een maatschappelijke opdracht.

Visienota Maatschappelijke projectwerking Cera ( - 91,7 KB)