Samen investeren in welvaart en welzijn

Syndicaatsovereenkomst

Eind 2014 hebben Cera en KBC Ancora, samen met MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders, het onderlinge overleg met betrekking tot KBC Groep verlengd voor een nieuwe periode van 10 jaar. Hiermee zorgen de betrokken aandeelhouders voor een bestendiging van de aandeelhoudersstabiliteit en ondersteunen zij de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Hiertoe werd op 23 december 2004 een syndicaatsovereenkomst afgesloten, met een initiële duurtijd van 10 jaar. Deze afspraken werden in 2014, in geactualiseerde vorm, verlengd voor een nieuwe periode van 10 jaar.

In dat kader zijn Cera, KBC Ancora, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders (AVA’s) met al hun aandelen toegetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst en groeperen zij 40,4 % van het totale aantal uitstaande KBC Groep-aandelen. Dit percentage ligt ruim boven de 30 %-drempel die belangrijk is in het kader van de OBA-wetgeving. Voor doeleinden van de syndicaatsovereenkomst worden Cera en haar dochtervennootschap KBC Ancora als één partij beschouwd.
Samenstelling van het aandeelhouderssyndicaat
(gegevens per 1 december 2014, officiële transparantiemelding):

De syndicaatsvergadering vergadert minstens vier maal per jaar, en in elk geval voorafgaand aan de algemene vergadering van KBC Groep. De syndicaatsvergadering stemt onder meer over het stemgedrag dat de betrokken aandeelhouders op de algemene vergadering van KBC Groep NV zullen aannemen. De vergadering geeft tevens niet-bindende aanbevelingen inzake bepaalde materies binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur van KBC Groep NV of van haar dochtervennootschappen. Op de syndicaatsvergadering heeft elke aandeelhouder evenveel stemmen als het aantal gesyndiceerde aandelen. Behalve voor een beperkt aantal beslissingen besluit de syndicaatsvergadering, bij gebrek aan consensus, met een twee derde meerderheid, met dien verstande dat geen enkele van de aandeelhoudersgroepen een beslissing kan blokkeren.

Tussen de AVA’s gelden onderlinge voorkooprechten. De aandelen gehouden door Cera, KBC Ancora en MRBB kunnen vrij worden overgedragen. Met deze bestendiging van de aandeelhoudersovereenkomst in geactualiseerde vorm bevestigen Cera en KBC Ancora dat zij hun rol in de verankering van de KBC-groep ook in de toekomst op lange termijn blijven invullen, en dit samen met MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders.