Samen investeren in welvaart en welzijn

Armoedebestrijding en sociale inclusie

Vandaag nog leven in ons land meer dan een miljoen mensen in armoede. Cera investeert in structurele armoedebestrijding en in sociale inclusie om zo de samenleving rechtvaardiger te maken.

Concreet steunt Cera projecten die focussen op:

  • Armoede bestrijden op het platteland
  • Toegankelijke grondrechten voor kwetsbare kinderen en jongeren
  • Vormen en sensibiliseren over armoedebestrijding en sociale inclusie

Stuurgroep 

Vertegenwoordigers van de vennoten, van de Raad van Bestuur en medewerkers van Cera komen twee keer per jaar samen in de stuurgroep Armoedebestrijding en sociale inclusie. Deze stuurgroep vormt het klankbord voor de werking in dit domein.

Visie

Lees de volledige visietekst over het domein Armoedebestrijding en sociale inclusie

Algemene visietekst Maatschappelijk Projectwerking Cera


Projecten in de kijker

Ceraprijs Jeugdwelzijnswerk bouwt bruggen

Nationaal Project

Met de jaarlijkse Ceraprijs Jeugdwelzijnswerk zetten Uit De Marge en Cera de goede praktijken van jeugdwerkers én jongeren in de kijker. Zo trekken we de aandacht op de situatie van maatschappelijk

Bekijk dit project

Gastvrije gemeente

Nationaal Project

De campagne Gastvrije Gemeente toont dat Vlaanderen gastvrij is voor Vluchtelingen, en dat mensen in Vlaanderen fier zijn op het feit dat vluchtelingen hier een veilige nieuwe thuis krijgen. Door

Bekijk dit project
Geen projecten gevonden

Publicaties voor Armoedebestrijding en sociale inclusie
Prijs: 10,00 €
Vennoten: 8,00 €
Prijs: 0,00 €
Alle publicaties

Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART 016 27 96 11 vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE 016 27 96 26 hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop