Samen investeren in welvaart en welzijn

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur slagen erin om maatschappelijke thema’s naar de oppervlakte te brengen. Bovendien zijn ze een bron van creativiteit en innovatie voor elk van ons. Daarom gelooft Cera in actieve participatie aan kunst voor en door iedereen.

De projecten in het domein Kunst en cultuur vallen binnen een van deze rubrieken:

  • Kunst en cultuur in een evoluerende samenleving
  • Steun aan de kunst- en cultuursector
  • De Cera-kunstcollectie: deze wordt beheerd door Museum M

Stuurgroep

Vertegenwoordigers van de vennoten, van de Raad van Bestuur en medewerkers van Cera komen twee keer per jaar samen in de stuurgroep Kunst en cultuur. Deze stuurgroep vormt het klankbord voor de werking in dit domein.

Visie  

Lees de volledige visietekst over het domein Kunst en cultuur.

Algemene visietekst Maatschappelijk Projectwerking Cera 


Projecten in de kijker

Arts in Society Award

Nationaal Project

Arts in Society Award is een initiatief van Cera in samenwerking met kenniscentrum Demos en vijf kunsthogescholen: KASK & Conservatorium / School of Arts HoGent, Koninklijk Conservatorium Antwerpen,

Bekijk dit project

Publiek Aan Zet - Public à l'oeuvre

Nationaal Project

Wat kunnen kunstorganisaties leren van hun publiek? Hoe gaan kunstorganisaties echte partnerschappen aan met hun publiek? Wat gebeurt er wanneer we onze voorstellingen samen met het publiek maken?

Bekijk dit project
2018
2017
2016

Publicaties voor Kunst en cultuur
Prijs: 35,00 €
Vennoten: 15,00 €
Vennoten: 26,90 €
Alle publicaties

Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART 016 27 96 11 vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE 016 27 96 26 hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop