Samen investeren in welvaart en welzijn

Lokale initiatieven in het onderwijs en het jeugdwerk

Onderwijs is een basisrecht voor iedereen. Sterke lokale onderwijsinitiatieven en sterk jeugdwerk dragen bij aan de leefbaarheid, verbondenheid en nabijheid van lokale gemeenschappen.

Door te investeren in materieel en in mensen investeert Cera mee in de toekomst. Met deze lokale initiatieven is vaak ook een kruisbestuiving mogelijk met de andere domeinen van de maatschappelijke projectwerking van Cera.

Stuurgroep

Er is geen stuurgroep voor het domein Lokale initiatieven in het onderwijs en het jeugdwerk.

Visie

Lees de volledige visietekst over het domein Lokale initiatieven in het onderwijs en het jeugdwerk.

Algemene visietekst Maatschappelijk Projectwerking Cera


2019
2018
2017


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART 016 27 96 11 vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE 016 27 96 26 hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop