Samen investeren in welvaart en welzijn

Zot van ('t) boeren: het versterken van psychische draagkracht bij land-en tuinbouwers

Armoedebestrijding en sociale inclusie

In het project ‘Zot van (‘t) boeren’ werken Boeren Op Een Kruispunt aan het versterken van psychische draagkracht bij land- en tuinbouwers. De werkdruk bij land- en tuinbouwers ligt immers erg hoog. Het is allereerst nodig om problemen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het nodig om een beter gepast hulpverleningsaanbod te creëren op maat van boeren, met nadruk op signaaldetectie en proactieve aanpak. Dat doen ze op drie manieren: (1) door het opzetten van een netwerk van vrijwilligers of ‘buddy’s’, (2) door erfbetreders (bijv. veeartsen) en het verenigingleven (bijv. Agra, Landelijke Gilden…) te stimuleren een rol op te nemen bij signaaldetectie en het meehelpen aan oplossingen, (3) door het reguliere zorgaanbod binnen geestelijke gezondheidszorg en sociale huizen meer inzicht te geven in de problematiek van deze specifieke doelgroep. De match tussen dit bestaande aanbod en de leefwereld van land- en tuinbouwers is momenteel onvoldoende.

Praktische informatie

Nationaal Project
Looptijd: 01-08-2015 - 31-07-2018
Thema: Armoede bestrijden op het platteland

Partner

BOEREN OP EEN KRUISPUNT VZW BROUWERIJSTRAAT 1 9880 AALTER Tel:09 330 67 43 Website: www.boerenopeenkruispunt.be

Contactpersonen:

RICCY FOCKE Tel: 09.330.67.43 riccy[AT]boerenopeenkruispunt.be

Cera contactpersoon:

CAROLINE DEBRUYN Tel: 016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop