Samen investeren in welvaart en welzijn

Traject coöperatief ondernemen in de zorgsector

Coöperatief ondernemen

De zorgsector staat voor grote uitdagingen: het combineren van betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor de meest diverse doelgroepen, een zich terugtrekkende overheid, de roep naar meer ondernemerschap, de vermaatschappelijking van de zorg, ... Coöperatief ondernemen kan een rol spelen in het zoeken naar een oplossing, omwille van de diverse troeven die het biedt. Denk hierbij aan lokale verankering, aan ondernemen met een grote betrokkenheid van de meest belangrijke stakeholders, aan het democratische gehalte, ... De doelstelling van dit traject is dubbel: enerzijds vernieuwende modellen verkennen voor de sector zorg en welzijn, anderzijds de sector zorg en welzijn meer vertrouwd maken met de mogelijkheden van coöperatief ondernemen. Deze doelstelling willen we bereiken door drie pijlers verder uit te werken over een periode van drie jaar: sensibiliseren van de sector zorg en welzijn, kennisontwikkeling en innovatieve pilots.

Praktische informatie

Nationaal Project
Looptijd: 01-09-2016 - 30-08-2019

Meer weten?

Samenwerken in zorg en welzijn: iedereen wint!

Foto's

Bekijk hieronder de foto's van de voormiddag 'Samenwerken in zorg en welzijn: iedereen wint!' van 25 oktober 2016.

Partner

CERA CVBA MUNTSTRAAT 1 3000 LEUVEN Tel:070695242

Cera contactpersoon:

LIEVE JACOBS Tel: 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop

Zorg en Welzijn 25 oktober 2016

zorg_welzijn001 zorg_welzijn002 zorg_welzijn003 zorg_welzijn004 zorg_welzijn005 zorg_welzijn006 zorg_welzijn007 zorg_welzijn008 zorg_welzijn009 zorg_welzijn010 zorg_welzijn011 zorg_welzijn012 zorg_welzijn013 zorg_welzijn014 zorg_welzijn015 zorg_welzijn016 zorg_welzijn017 zorg_welzijn018 zorg_welzijn019 zorg_welzijn020 zorg_welzijn021 zorg_welzijn022 zorg_welzijn023 zorg_welzijn024 zorg_welzijn025 zorg_welzijn026 zorg_welzijn027 zorg_welzijn028 zorg_welzijn029
Open fotogalerij


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART 016 27 96 11 vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE 016 27 96 26 hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop