Samen investeren in welvaart en welzijn

Vrijwilligerswerkbeleid en lokale besturen

Kunst en cultuur

Met dit project willen Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) en Cera lokale besturen versterken in hun vrijwilligerwerk(beleid). We ontwikkelen concrete instrumenten om de lokale besturen te ondersteunen. Dorpen en steden hebben immers nood aan vorming, intervisie, uitwisseling van sterke praktijken … Het gaat zowel om ‘intern' vrijwilligerswerk ( het inschakelen van vrijwilligers binnen de diensten van hun eigen gemeente of OCMW), als om ‘extern’ vrijwilligerswerk ( het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties in hun dorp of stad door het opzetten van vrijwilligerscentrales en dergelijke). We maken een publicatie met inspirerende voorbeelden en ontwikkelen duurzaam didactisch materiaal waarmee de gemeenten zelf aan de slag kunnen. Ook de website vrijwilligerswerk.be wordt op maat voor lokale besturen bijgeschaafd.

Praktische informatie

Nationaal Project
Looptijd: 01-09-2015 - 01-09-2017
Thema: Vormen en sensibiliseren over armoedebestrijding en sociale inclusie, Kunst en cultuur in een evoluerende samenleving

Partner

VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERKVZW AMERIKALEI 164 B1 2000 ANTWERPEN Tel:03 218 59 01

Contactpersonen:

EVA HAMBACH Tel: 03 218 59 01 eva.hambach[AT]vsvw.be

Cera contactpersoon:

CAROLINE DEBRUYN Tel: .016279684 caro.debruyn[AT]cera.be


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.be
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.be
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.be
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.be
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.be
HANNELORE VANDEZANDE hannelore.vandezande[AT]cera.be
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.be
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.be
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.be
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.be
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.be