Samen investeren in welvaart en welzijn

Ceraprijs Jeugdwelzijnswerk bouwt bruggen

Met de jaarlijkse Ceraprijs Jeugdwelzijnswerk zetten Uit De Marge en Cera de goede praktijken van jeugdwerkers én jongeren in de kijker. Zo trekken we de aandacht op de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, en op de belangrijke rol die het jeugdwerk speelt. Jeugdwerkingen signaleren probleemsituaties en risicofactoren, en ze werken oplossingen en alternatieven uit. Werken aan een positieve beeldvorming en identiteitsvorming voor jongeren én sector is broodnodig. Dankzij de prijs maken jeugdwerkingen met kwetsbare groepen kennis met een positieve communicatiestrategie, gericht op het versterken van het maatschappelijke draagvlak. We bouwen bruggen met andere sectoren die empowerend proberen te werken. De Ceraprijs brengt drie bestaande initiatieven in de belangstelling. Deze krijgen alle drie een bescheiden financiële aanmoediging, elk een promotievideo, en vooral elk een communicatietraject van Uit De Marge. De uitreiking gebeurt tijdens het jaarlijkse congres van Uit De Marge.

Praktische informatie

Nationaal Project
Looptijd: 01-04-2015 - 01-04-2018
Thema: Toegankelijke grondrechten voor kwetsbare kinderen en jongeren, E-mecenaat projecten

Meer weten?

De Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk bouwt bruggen 2017-2018

De Cera-prijs 'Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen' zet werkingen in de kijker die zich bijzonder verdienstelijk maken in het werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, en daarbij bruggen slaan naar levensdomeinen die voor ook voor kwetsbare groepen relevant zijn. Zoals bijvoorbeeld het onderwijs, de hulpverlening of de wereld van de arbeid.

Verspreid over Vlaanderen en Brussel bestaan er tientallen kinder- en tienerwerkingen, meisjes- en jongerenwerkingen, gegroeid uit het mainstream jeugdwerk, maar ook uit het buurtwerk, uit samenlevingsopbouw of uit verenigingen waar armen het woord nemen. Al die werkingen willen we met de Cera-prijs meer bekendheid geven.

Is jouw werking ook sterk bezig? Slaan jullie ook bruggen naar andere levensdomeinen? Werk je nauw samen met een ander aanbod? Dan is het de moeite waard om ze in het zonnetje te zetten. Met elke werking die in de prijzen valt, produceren we een professionele voorstellingsclip die de werkingen verder kunnen gebruiken om zich voor te stellen. En met elke genomineerden ontwikkelen we een strategisch communicatietraject gericht op de versterking van het maatschappelijk draagvlak van de werking.

Lees meer over de Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk bouwt bruggen en hoe je kunt deelnemen op de website van 'Uit De Marge'.


Filmpjes Cera-Prijs Jeugdwelzijnswerk 2016

TEENS werking LEJO vzw

Meisjesvoetbal KRAS Jeugdwerk

Paardenkracht#meisjesmacht- vzw Jong

Sambaband Jong Gent in Actie

Partner

UIT DE MARGE HENEGOUWENKAAI 29 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK Tel:02 411 70 02 Email:  info[AT]uitdemarge.be Website: www.uitdemarge.be

Contactpersonen:

Cera contactpersoon:

CAROLINE DEBRUYN Tel: 016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop