Samen investeren in welvaart en welzijn

Zilver aan zet

Zorg in de samenleving

Met het project ‘Zilver aan Zet’ richt Cera zich tot kwetsbare ouderen. We steunen hierbij 8 lokale projecten uit Vlaanderen en Brussel. Elk project is gericht op de verbetering van positieve gezondheid, veerkracht en levenskwaliteit bij kwetsbare ouderen. De projecten vertrekken met andere woorden vanuit de sterktes van ouderen, ondanks het feit dat ze op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak beperkingen ervaren. Cera is projecthouder en ondersteunt financieel en op het gebied van communicatie. LUCAS KU Leuven staat in voor de wetenschappelijke onderbouw van de aangereikte inzichten en voor de professionele begeleiding en coaching.

Praktische informatie

Nationaal Project
Looptijd: 01-09-2016 - 01-09-2020
Thema: Zorg, begeleidings- en ondersteuningsconcepten in de ouderenzorg

Meer weten?

Acht gesteunde projecten


Filmpjes

Dagverzoringscentrum Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg

Le quartier du bonjour (versie 1) 

Le quartier du bonjour (versie 2) 

Turkse Unie Gent

Okra Peulis

De Loods Ardooie

Huize Nazareth


Partner

KU LEUVEN LUCAS KAPUCIJNENVOER 39 5310 3000 LEUVEN Tel:016 33 69 10

Cera contactpersoon:

STéPHANIE DE SMET Tel: 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop