Samen investeren in welvaart en welzijn

Cera-Rubicon project

Zorg in de samenleving

Hoe is het om als achttienjarige alleen te gaan wonen nadat je in de jeugdhulp verbleven hebt? Niet zo evident, want jongeren in de jeugdzorg worden nog te weinig voorbereid op het leven na hun achttiende verjaardag. De overgang van voorziening naar het alleen wonen is zeer bruusk en jongeren voelen zich vaak aan hun lot overgelaten. Met het Cera-Rubicon project willen Cachet, Cera en Vlaams Welzijnsverbond hier iets aan doen. Vijf actieprojecten in Vlaanderen krijgen de kans om samen met de jongeren bruggen te bouwen tussen jeugdhulp en volwassenhulp.

Praktische informatie

Nationaal Project
Looptijd: 01-12-2017 - 01-12-2020
Thema: Samen met jongeren in problematische opvoedingssituaties

Meer weten?

Projectoproep Cera-Rubicon

Cachet vzw, Cera en Vlaams Welzijnsverbond willen samen bruggen bouwen tussen jeugdhulp en volwassenhulp om de voortzetting van de hulpverlening na 18 jaar te optimaliseren. Vijf actieprojecten in Vlaanderen en Brussel zullen in de loop van 2018 geselecteerd worden met als uiteindelijk doel het uittesten, promoten en duurzaam inbedden van goede praktijken. We doen dit koepeloverschrijdend en streven ook naar eventuele beleidsmatige veranderingen en aangepaste regelgeving naar aanleiding van onze resultaten.

Dien je projectaanvraag in

Werk jij in een voorziening erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn of Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, met verblijfsmodule, voor 16 tot 25-jarigen?

Dien dan vóór 30 maart 2018 een projectaanvraag in en maak kans op 20.000 euro voor je project!

Methodieken ter inspiratie

Heb je zelf een andere methodiek? Gebruik dan deze lege methodiekenfiche ( - 18 KB) 

 

Partner

VLAAMS WELZIJNSVERBOND VZW GUIMARDSTRAAT 1 1040 ETTERBEEK Tel:02 511 44 70 Email:  post[AT]vlaamswelzijnsverbond.be Website: www.vlaamswelzijnsverbond.be

Contactpersonen:

Cera contactpersoon:

STéPHANIE DE SMET Tel: 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART 016 27 96 11 vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE 016 27 96 26 hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop