Samen investeren in welvaart en welzijn

Ontwikkeling lessenpakketten en didactisch materiaal rond geestelijke gezondheid voor secundair onderwijs

Zorg in de samenleving

Jongeren mentaal weerbaarder maken, ‘spinazie voor de geest geven’, dat is de essentie van Take off, een nieuw lessenpakket voor jongeren in het secundair onderwijs. Na het proefdraaien in een beperkt aantal scholen, staat dit aanbod open voor alle geïnteresseerden. Doel is om psychische problemen te voorkomen en de sociale inclusie van personen met psychische problemen te verbeteren. Resultaat: twee zeer complete pakketten die opgebouwd zijn uit verschillende thema’s, zoals zelfbeeld, complimenten geven/krijgen, zorg dragen voor elkaar en stigma en discriminatie. Bijkomende modules diepen bepaalde onderwerpen verder uit, er zijn PowerPointpresentaties, voorstellen voor groepsgesprekken, spelletjes, links naar andere websites … Die modulaire structuur maakt het pakket erg flexibel. Leerkrachten kunnen het dan ook gemakkelijk inschuiven in bestaande lessen. Take off is een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), Eetexpert en Cera.

Praktische informatie

Nationaal Project
Looptijd: 01-10-2016 - 01-10-2019
Thema: Beeldvorming in de geestelijke gezondheidszorg

Partner

VLAAMSE VERENIGING VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEID TENDERSTRAAT 14 9000 GENT Tel:003292214434 Email:  vvgg[AT]xsall.be Website: www.vvgg.be

Cera contactpersoon:

STéPHANIE DE SMET Tel: 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART 016 27 96 11 vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE 016 27 96 26 hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop