Samen investeren in welvaart en welzijn

deMENS in de zorg

Zorg in de samenleving

Wist je dat er in Vlaanderen ongeveer 132.000 mensen met dementie wonen? Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen geeft aan dat de medische aanpak van dementie nog te vaak overheerst. Deze mensen hebben ook nood aan afgestemde zorg, psychosociale begeleiding, betekenisvolle dagbesteding, autonomie en veiligheid, zich zinvol en gerespecteerd voelen… Samen met Cera en onder andere door middel van 6 pilootprojecten in Vlaanderen en Brussel wil Expertisecentrum Dementie Vlaanderen inzetten op kwaliteitsvolle dementiezorg. Via een brede communicatie worden ook andere voorzieningen geïnspireerd.

Praktische informatie

Nationaal Project
Looptijd: 01-10-2018 - 01-01-2022
Thema: Zorg, begeleidings- en ondersteuningsconcepten in de ouderenzorg

Meer weten?

Projectoproep ‘deMENS in de zorg*’

In Vlaanderen wonen ongeveer 132.000 mensen met dementie.

Het inspirerende boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie.’ wil de blauwdruk worden voor goede dementiezorg voor de hele zorgsector.

De Vlaamse overheid en Cera zetten hier graag mee de schouders onder. Werk je in een zorgvoorziening in de thuiszorg, in de residentiële zorg of in een ziekenhuis en is je organisatie bereid om persoonsgerichte zorg (nog meer) in de praktijk te brengen?


Dien je aanvraag in

Dien dan ten laatste op vrijdag 8 februari 2019 je aanvraag in. 

Lees meer over de projectoproep. ()

Vragen?

Heb je vragen over de projectoproep? Neem dan contact met Herlinde Dely: 0477 632 669  


 

Partner

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN LOKKAARDSTRAAT 8 2018 ANTWERPEN Tel:03 609 56 14 Email:  info[AT]dementie.be Website: www.dementie.be

Contactpersonen:

Cera contactpersoon:

STéPHANIE DE SMET Tel: 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop


Maatschappelijke projectwerking

Cera investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Lees meer
Projectadviseurs Internationaal
KURT MOORS 016 27 96 43 kurt.moors[AT]brs.coop
KURT VAN DEN NESTE 016 27 96 54 kurt.vandenneste[AT]brs.coop
VINCENT MONNART 016 27 96 11 vincent.monnart[AT]brs.coop
JAROSLAW CHUCHLA 016 27 96 02 jarek.chuchla[AT]brs.coop
Nationaal
LIEVEN VANDEPUTTE 016 27 96 42 lieven.vandeputte[AT]cera.coop
CAROLINE DEBRUYN .016279684 caro.debruyn[AT]cera.coop
CARMEN DE CROMBRUGGHE 016 27 96 83 carmen.decrombrugghe[AT]cera.coop
STéPHANIE DE SMET 016 27 96 27 stephanie.desmet[AT]cera.coop
LIEVE JACOBS 016 27 96 18 lieve.jacobs[AT]cera.coop
HANNELORE VANDEZANDE 016 27 96 26 hannelore.vandezande[AT]cera.coop
Regionaal
ALAIN BAECK 016 27 96 03 alain.baeck[AT]cera.coop
KRIS DEBRUYNE 016 27 96 74 kris.debruyne[AT]cera.coop
WIM INGELS 016 27 96 46 wim.ingels[AT]cera.coop
CHRISTOPHE KEVELAER 016 27 96 23 christophe.kevelaer[AT]cera.coop
KRISTIEN MARTENS 016 27 96 58 kristien.martens[AT]cera.coop